Letnja škola „Zdravlje je u znanju“

Omladina JAZAS Novi Sad u periodu od 23. do 29.07.2017. godine organizuje Letnju škollu „Zdravlje je u znanju“ uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije u Omladinskom kampu Bogojevo. Škola je namenjena mladima koji žele da postanu vršnjački edukatori i svoje znanje stečeno tokom škole, prenose svojim vršnjacima kroz edukacije.

Program škole obuhvata treninge na teme prevencije bolesti zavisnosti, polno prenosivih bolesti, hiv/aids-a i promocije reproduktivnog zdravlja, za više od 80 polaznika u trajanju od sedam dana. Trenizi se realizuju u skladu sa Standardima omladine JAZAS Novi Sad u radu vršnjačkih edukatora.

Program predstavlja kombinacija izvođenja interaktivne nastave metodom predavanja tokom kraćeg dela dana i metoda nastave u edukativnim radionicama u toku ostatka dana. U toku škole polaznici pored sticanja znanja na temu obuke, učestvuju i u radionicama za izgradnju tima, veštine govora, usvajaju tehnike načina prenošenja informacija i radionice za izgrađivanje tehnika za rad sa mladima. Tokom procesa nastave trener koji rukovodi nastavom i učesnici radionice ravnopravno participiraju po principu horizontalne komunikacije.

Koncept rada omogućava uvećanje unutrašnje motivacije za učenje polaznika, što mladima dozvoljava da rade na problemu koji je u njihovom sistemu vrednosti „nešto vredno učenja“. Na kraju treninga polaznici popunjavaju test kojim se proverava njihova osposobljenost za dalji rad u edukaciji svojih vršnjaka. Konačna ocena se dobija sumiranjem rezultata testa, zadataka odrađenih tokom škole kao i načina rada na školi.

U okviru pojrekta je planirana i realizacija radionica kao poslednja aktivnost projekta. Vršnjačka edukacija po školama je aktivnost u okviru koje će mladi koji su uspešno savladali program škole i postali vršnjački edukatori, realizovati okok 300 radionica u srednjim školama.

PRIJAVE ZA DEČIJI KAMP 5 DANA

Poštovani roditelji, pored našeg velikog kampa od 8 dana, počele su prijave i za mali kamp u trajanju od 5 dana u istom periodu u toku aprila i avgusta meseca. Tema kampa je ista, život sa prirodom i ponašanje dece u prirodi. Pored redovnih aktivnosti vezanih za program kamap, deca će imati priliku da uče i veslanje, streličarstvo, streljaštvo, pecanje, biciklizam…. Program kampa je osmišljen tako da deci na najbolji mogući način kroz radiončarski tip rada pruža znanja koja su im potrebna radi njihovog kasnijeg bezbednog boravka u prirodi, ali i veštine rada u grupi, poštovanje drugara i briga o svom okruženju, Kroz ovakav kamp deca se uče snalažljivosti i poštovanju prijatelja, i razvijaju preko potrebne veštine samostalnosti. U toku rada u kampu deca minimalno koriste mobilne telefone i računare, a sve svoje aktivnosti sprovode kroz kreativne radionice. Za razliku od velkog kamap, mali kamp pored toga što traje kraće, ima manji broj aktivnsoti, odnosno u svom programu nema praktičan odlazak dece sa primenom stečenog znanja kroz jednodnevni izlet. Ovaj kamp je savršen za kraći odmor, tokom kojeg deca mogu da osete sve čari koje im ova vrsta programa pruža.

Cena letnjeg kampa živeti sa prirodom za 5 dana je 90 evra, u dinarskoj protivvrednosti. Cena kampa uključuje prevoz dece, četiri obroka dnevno, spasioca, smeštaj u šatorima i svu prateću opremu, animatore, prateće osoblje, sve rekvizite potrebne za aktivnosti. Dolaskom dece i naš kamp i plaćaem jednoh od navedenih programa, vi nemate dodantih troškova. Plaćanje se može izvršiti na rate, putem čekova ili platnih kartica do decembra meseca. Uslov je uplata dve rate do polaska na kamp. Više o programu kampa.