PRIJAVE ZA DEČIJI KAMP 5 DANA

Poštovani roditelji, pored našeg velikog kampa od 8 dana, počele su prijave i za mali kamp u trajanju od 5 dana u istom periodu u toku aprila i avgusta meseca. Tema kampa je ista, život sa prirodom i ponašanje dece u prirodi. Pored redovnih aktivnosti vezanih za program kamap, deca će imati priliku da uče i veslanje, streličarstvo, streljaštvo, pecanje, biciklizam…. Program kampa je osmišljen tako da deci na najbolji mogući način kroz radiončarski tip rada pruža znanja koja su im potrebna radi njihovog kasnijeg bezbednog boravka u prirodi, ali i veštine rada u grupi, poštovanje drugara i briga o svom okruženju, Kroz ovakav kamp deca se uče snalažljivosti i poštovanju prijatelja, i razvijaju preko potrebne veštine samostalnosti. U toku rada u kampu deca minimalno koriste mobilne telefone i računare, a sve svoje aktivnosti sprovode kroz kreativne radionice. Za razliku od velkog kamap, mali kamp pored toga što traje kraće, ima manji broj aktivnsoti, odnosno u svom programu nema praktičan odlazak dece sa primenom stečenog znanja kroz jednodnevni izlet. Ovaj kamp je savršen za kraći odmor, tokom kojeg deca mogu da osete sve čari koje im ova vrsta programa pruža.

Cena letnjeg kampa živeti sa prirodom za 5 dana je 90 evra, u dinarskoj protivvrednosti. Cena kampa uključuje prevoz dece, četiri obroka dnevno, spasioca, smeštaj u šatorima i svu prateću opremu, animatore, prateće osoblje, sve rekvizite potrebne za aktivnosti. Dolaskom dece i naš kamp i plaćaem jednoh od navedenih programa, vi nemate dodantih troškova. Plaćanje se može izvršiti na rate, putem čekova ili platnih kartica do decembra meseca. Uslov je uplata dve rate do polaska na kamp. Više o programu kampa.