Letnja škola „Zdravlje je u znanju“

Omladina JAZAS Novi Sad u periodu od 23. do 29.07.2017. godine organizuje Letnju škollu „Zdravlje je u znanju“ uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije u Omladinskom kampu Bogojevo. Škola je namenjena mladima koji žele da postanu vršnjački edukatori i svoje znanje stečeno tokom škole, prenose svojim vršnjacima kroz edukacije.

Program škole obuhvata treninge na teme prevencije bolesti zavisnosti, polno prenosivih bolesti, hiv/aids-a i promocije reproduktivnog zdravlja, za više od 80 polaznika u trajanju od sedam dana. Trenizi se realizuju u skladu sa Standardima omladine JAZAS Novi Sad u radu vršnjačkih edukatora.

Program predstavlja kombinacija izvođenja interaktivne nastave metodom predavanja tokom kraćeg dela dana i metoda nastave u edukativnim radionicama u toku ostatka dana. U toku škole polaznici pored sticanja znanja na temu obuke, učestvuju i u radionicama za izgradnju tima, veštine govora, usvajaju tehnike načina prenošenja informacija i radionice za izgrađivanje tehnika za rad sa mladima. Tokom procesa nastave trener koji rukovodi nastavom i učesnici radionice ravnopravno participiraju po principu horizontalne komunikacije.

Koncept rada omogućava uvećanje unutrašnje motivacije za učenje polaznika, što mladima dozvoljava da rade na problemu koji je u njihovom sistemu vrednosti „nešto vredno učenja“. Na kraju treninga polaznici popunjavaju test kojim se proverava njihova osposobljenost za dalji rad u edukaciji svojih vršnjaka. Konačna ocena se dobija sumiranjem rezultata testa, zadataka odrađenih tokom škole kao i načina rada na školi.

U okviru pojrekta je planirana i realizacija radionica kao poslednja aktivnost projekta. Vršnjačka edukacija po školama je aktivnost u okviru koje će mladi koji su uspešno savladali program škole i postali vršnjački edukatori, realizovati okok 300 radionica u srednjim školama.