Omladinski kamp

O PROGRAMU

Naš program je jedan od retkih programa ovakvog tipa koji je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Letnji kamp „Čudna zemlja Nedođija“ ove godine podrazumeva program u trajanju od osam dana tokom kojeg deca uče i stiču veštine koje su im pored boravka u prirodi, neophodne i u svakodnevnom životu. Program kampa je urađen po uzoru na jedinstvene “woodcraft-scout” odnosno izviđačke programe širom sveta, koji pružaju kvalitetnu obuku i uslove života sa prirodom. Deca savlađujući ove programe, uče da poštuju prirodu, stiču osnove veštine neophodne za boravak u prirodi, kroz radionice stiču znanje i razvijaju veštine komunikacije, brige o svom okruženju, toleranciji i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena. Tokom osam dana boravka u kampu u prepodnevnim časovima, mladi kroz teorijski i radioničarski tip aktivnosti stiču znanja iz oblasti prve pomoći, orijentacije, ishrane u prirodi, signalizacije, izgradnje skloništa i brige o bezbednosti i sigurnosti svog okruženja, dok se popodnevni deo programa zasniva na radionicama i rekreativnim aktivnostima kao što su vožnja kanua, streljaštva, streličarstva, biciklizma, pecanja, stonog tenisa, pikada,..Program omogućava detetu da se razvija bez prisustva i stalnog nadzora roditelja uz neposrednu brigu lidera. Tokom programa detetu raste samopouzdanja i nezavisnosti, kroz radionice i zajednički život stvara lične veze sa drugom decom i pozitivnim, mladim uzorima, a takva prijateljstva postaju doživotna što je najbolji dokaz i deo nas koji smo ove programe prošli kao izviđači, što smo i danasi i družimo se više od 30 godina. Tokom boravka uz svoju ekipu i kvalitetno vođenje aktivnosti dete dobija uspomene tokom nezaboravne avanture u prirodi i šatoru, uz logorsku vatru, otvoreno nebo i kvalitetne programe, koje mu ostaju trajne. Letnji kamp obuhvata teme interesantne za decu, podrazumeva svakodnevne fizičke aktivnosti prilagođene uzrastu, pruža boravak na čistom vazuduhu u prirodi sa domaćom kuhinjom, razvija timski duh i druženje, jedan od retkih ako ne i jedini u našoj zemlji omogućava kontinuirani boravak u šatorima sa pratećim čvrstim objektima za sanitarni blok, trpezariju i kuhinju.

BEZBEDNOST

Bezbednost dece je osigurana kroz višetruke mere koje su definisane praivlinicima i standardima u radu sa mladima. Program ima maksimalno razvijenu bezbednost u smislu hidranta i protivpožarnih aparata, alarma, ograde, noćnog osvetljenja u celom kampu, prisustvo lica obučenih za pružanje prve pomoći, spasioca za aktinvsoti na vodi i noćnih i dnevnih čuvara, uvek svežu vodu i čvrst objekat sa sanitarni blokom sa toplom i hladnom vodom, trpezarijom i kuhinjom. Sa decom rade treneri i lideri u radnim grupama od 12 do 14 dece, po princpiu jedan lider jedna grupa tokom celog boravka u kampu čime lider ima jasan uvid u grupu koju lično upoznaje tokom rada i čime se postiže efekat prijateljstva i sigurniji nadzor  dece. U cilju ispunjenja navedenih pravilnika i standarda, bezbednost je definisana kroz sledeće oblasti.

Zdravstve mere bezbednosti: Svi učesnici programa ili njihovi roditelji popunjavaju obrazac koji sadrži podatke koji imaju značaj za zdravlje učesnika. U okviru ovih upitnika se iskazuju terpaije, strahovi, posebni režimi ishrane i druge informacije bitne za sigurnost učesnika. Pored navedenog svi lideri kampa i ostalo osoblje kamap su obučeni za pružanje prve pomoći, postoji stalni kontakt sa ambulantom u Bogojevu i hitnom službom u Odžacima. NAPOMENA: Svi podaci su čuvani i njima raspolaže isključivo uprava kampa i psiholog.

Protivpožarne mere bezbednosti: kamp poseduje sve neophodne mere protivpožarne zaštite. U okviu kamap je postojeća hidrantska mreža sa tri hidrantska ormara, kao i 8 protivpožarnih aparata. Osoblje kamap je obučeno za pružanje PP zaštite, a u kampu je obezbeđeno i dvadesetčetvoročasovno dežurstvo.

Opšta bezbednost: Za bezbednost učesnika tokom boravka u kampu preduzete su i ostale višestruke mere. Pored instruktora, odnosno lidera kampa i pratećeg osoblja, dežurni kampa je u stalnom kontaktu sa stanicom policije u Bogojevu. Kamp ima instaliran alarmni sistem, a oprema koja se koristi je nova i visokokvalitetna. Tokom rada sa učesnicima programa, koncept rada je takav da jedan lider radi sa grupom do 12 učesnika, odnosno lider i asistent sa grupom do 15 učesnika, čime se omogućava to da svki učesnik bude dovoljno praćen tokom rada. Noću je u kampu obezbeđena čuvarska služba, kao i dežurstvo minimum dve osobe. Kamp je ograđen i kompletno osvetljen.

Osiguranje: Kamp obezbeđuje osnovno osiguranje, koje podrazumeva isplatu određene sume novca, od strane osiguravajuće kuće, ako dođe do neželjenih situacija. Osiguranje je uračunato u cenu kampa.