Dečiji kamp

O PROGRAMU

Program letnjeg kampa "Čudna zemlja nedođija" i rad kampa su osmišljeni od strane direktora kampa i tima lidera koji su instruktori u izviđačkoj organizaciji i koji su preneli svoja iskustva i programe iz sličnih evropskih kampova. Program se realizuje u malim grupama od 12 do 15 dece sa dva lidera od kojih je glavni lider punoletan, a pomoćni uzrasta preko 16 godina. Lideri rade po principu senke, i prisutni su sa grupom 24 sata bez izuzetaka, uključujući i spavanje gde lideri spavaju u šatoru koji je pored šatora grupe, čime se stvara odnos poverenja između lidera i učesnika programa, a sami lideri upoznaju članove grupe i tokom 8 dana trajanja kampa čime bolje realizuju aktinvosti u skladu sa mogućnostima dece. Program kampa je takav da deca tokom prepodneva uče programske teme tipa: orjentacija, dizanje skloništa, ishrana u prirodi, ekologija...a popodne opšte teme tipa: jahanje konja, veslanje i kanu, strljaštvo, pecanje... Osnovna ideja kampa nije toliko učenje o prirodi, koliko socijalizacija dece i vreme provedeno u prirodi. U ovakvom jednom progamu deca su upućena jedni na druge i uče da dele prsotor, aktivnosti i obaveze sa svojim vršnjacima. Za razliku od čvrstog objekta gde deci drugi postavlja trpezariju, sređuje sobu i često nema uvida vođa grupe u to šta se dešava u sobama na drugim spratovima. u ovom kampu deca po grupama, zajednički brinu o higijeni, čistoći, prostoru za rad, trpezariji i ostalo. Tokom realizacije programa, deca ostavljaju telefone kod dežurnog kampa, i imaju određeno vreme kada ih mogu koristiti, u pauzama.

BEZBEDNOST

Bezbednost u kampu je na posebnom nivou. Kamp pored već sopmenute čuvarske službe, hidranta, kvaliteta objekata i opreme, osvetljenja, ograde, ima i lidere koji su prošli obuku za prvu pomoć, stalno dostupnu ambulantu i stanicu policije, veliki čvrst objekat u centru Bogojeva za smeštaj u slučaju velikih elementarnih nepogoda i angažovane spasioce. Pored spasioca, kamp ima pravila za boravak u vodi koja podrazumevaju da se tokom kupanja dece pored spasioca, svi lideri grupa nalaze u vodi formirajući „živi zid“. Pravila kampa i rada lidera nalažu da lideri ulaze prvi u vodu pre kupanja dece i izlaze poslednji posle naloga dežurnog. Kupanje dece je u delu jezera, u obliku uvale obeležene plutom sa maksimalnom dubinom do 1,2 metra. U sklopu bezbednosti na vodi, sva deca za programe pecanja, veslanja i vožnje čamca imaju prsluke, a svi lideri pored obuke za prvu pomoć moraju da znaju da plivaju. Kupanje na jezeru je dozvoljeno samo tokom dva sata u okviru čest dana.